Η Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας συστάθηκε από ομάδα πολιτών το 2019 ως θεσμός με σκοπό τη συστηματική μελέτη και διάδοση της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας ως συνολικής ερμηνευτικής, μεθοδολογικής και αναλυτικής επιστημονικής πρότασης.

Θεμελιωμένη από τον Καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη, η Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία συγκροτείται σε τρεις άξονες:

α) αντιδιαστέλλεται απολύτως από την αρχή της ενιαίας σκέψης, όπως υποστασιοποιείται και διακινείται από τη νεοτερικότητα και την επιστημονικοφανή διανόηση που αναλώνεται εξαντλούμενη σε περιγραφικές διαπιστώσεις των κοινωνικοπολιτικών φαινομένων. Αποκαθαίρει τις έννοιες (ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, δημοκρατία, αντιπροσώπευση, μοναρχία κ.ά.) από τις ασύγγνωστες ιδεολογικές στρεβλώσεις στις οποίες έχουν συστηματικά υποβληθεί, απογυμνώνοντας την αυτοπροβολή της νεοτερικότητας ως καθολικού και διαχρονικού προτύπου αναφοράς, μη υποκείμενου σε συγκριτική δοκιμασία, μη εξελίξιμου ως προς τον βαθμό τελείωσης, επομένως μη αμφισβητήσιμου.

β) ανασυγκροτεί τις έννοιες, τους θεσμούς και την κοσμοϊστορία στο σύνολό της με όρους κοσμοσυστήματος και γνώμονα την καταστατική αρχή της ελευθερίας, την οποία αφενός διακρίνει στο τρισυπόστατο της ατομικής, κοινωνικής/οικονομικής και πολιτικής διάστασης, αφετέρου θέτει ως κρίσιμο, θεμελιώδες μέτρο διάκρισης των κοινωνιών, ώστε να απορρέουν τα τυπολογικά αντίστοιχα κοσμοσυστήματα, το δεσποτικό και το ανθρωποκεντρικό, με τις επιμέρους εσωτερικές μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Διαμορφώνει ένα καθολικό ανθρωποκεντρικό γνωσιολογικό παράδειγμα ανατρέχοντας στο μοναδικό εξ επόψεως ολοκλήρωσης ιστορικό παράδειγμα του ελληνικού κόσμου.

γ) συγκροτεί μια επιστημονικά ολοκληρωμένη μέθοδο σύλληψης, ανάλυσης και ερμηνείας του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και προοπτικά, βασιζόμενη σε ενδελεχή έρευνα, αποδελτίωση και παράθεση πλήθους πρωτογενών ιστορικών πηγών. Παράλληλα, εισάγει και θεμελιώνει τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία καθίσταται εφικτή η κατ’ αναλογία αντιπαραβολή και συγκριτική αποτίμηση των κοινωνικών φαινομένων όπως παρουσιάζονται στη βιολογία της κοινωνικής εξέλιξης. Η κοσμοσυστημική γνωσιολογία παραδίδει ως παρακαταθήκη στο παρόν και στο μέλλον
της ανθρωπότητας μια καθολική επιστήμη αποκαθαρμένη από το βαρύ ιδεολογικό φορτίο της νεοτερικότητας, βασισμένη στους θεμέλιους άξονες της γνώσης: την εννοιολογία των φαινομένων, την τυπολογία τους, την εξελικτική βιολογία του κοινωνικού ανθρώπου και την αναλογική μέθοδο που αξιολογεί την εποχή μας στη φάση από την οποία διέρχεται και ειδικότερα στο στάδιο της μετάβασης στο οποίο έχει ήδη εισέλθει ο κόσμος της.

Η Ακαδημία είναι ανοιχτή σε εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για να κατανοήσουν όσα συμβαίνουν γύρω τους και τις προσήκουσες λύσεις που είναι ικανές να μεταφέρουν την εποχή μας στο μέλλον με μέτρο την αποχειραγώγηση και την πρόοδο του κοινωνικού ανθρώπου.

6 Απαντήσεις στο “Ο σκοπός της Ακαδημίας Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας”

  1. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την πνευματική παρακαταθήκη που αφήνεται στις επόμενες γενιές. Η ελληνικότητα νεκρώνει εντελώς σε αυτόν τον μετανεωτερικο μηδενισμό που ζούμε. Ας ελπίσουμε ότι το έργο θα συμβάλει και θα είναι το προσάναμμα στις νεκρές συνειδήσεις των νεοελλήνων. Με εκτίμηση και σεβασμό

  2. ”ΕΥΓΕ” ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ, ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ….ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΌΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ.ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ.

  3. Παρακολούθησα τον κ.καθηγητη στην εκπομπή Αντιθέσεις αλλά και στο 1ο Συμπόσιο Συστημικής Σκέψης. Ο λόγος, η σκέψη και η ανιδιοτελής πρόθεσή του κατεστησαν προσωπικά σε μένα σαφείς και στην ανάγκη αλληλεπιδρασης

Αφήστε μια απάντηση